Περιεχόμενο του προγράμματος

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECTS Hours
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τα ακόλουθα κύρια μαθήματα:
SOWK-510DL Θεωρία και Πρακτική στις Υπηρεσίες Ενηλίκων 10 3
SOWK-511DL Διαδικασίες λήψης αποφάσεων 10 3
SOWK-512DL Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 10 3
SOWK-520DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις σε Παιδιά και Οικογένειες 10 3
SOWK-521DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις σε Ομάδες 10 3
SOWK-522DL Οργάνωση & Διοίκηση Κοινωνικών Οργανώσεων 10 3
Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τρία (3) από τα ακόλουθα επιλεγόμενα μαθήματα. Ο/H φοιτητής/τρια μπορεί να εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία ή να την αντικαταστήσει με δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα (20 πιστωτικές μονάδες).
SOWK-530DL Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία 10 3
SOWK-531DL Διεπιστημονική/Διϋπηρεσιακή συνεργασία στο Χώρο της Πρόνοιας 10 3
SOWK-532DL Ανάπτυξη κοινοτικών προγραμμάτων και εξεύρεση Πόρων 10 3
SOWK-533DL Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε κοινοτικές δομές 10 3
SOWK-534DL Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Πρόνοια 10 3
SOWK-590DL Μεταπτυχιακή Διατριβή 10 3
Copyright © 2014 University of Nicosia | Msc SocialWork. All rights reserved.